TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

Phép chia số thập phân (P1)

Phép chia số thập phân (P1) (tiếp)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.568


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép chia số thập phân.
+ Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
+ Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...
+ Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào