TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4 (Tham khảo)
Nhấn để bật tiếng
X

Hình tròn. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn

Hình tròn. Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.860

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hình tròn, chu vi và diện tích hình tròn.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào