TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ + Bài 1
  • Bài 2 + 3
  • Bài 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

Phép nhân số thập phân (P1)

Phép nhân số thập phân (P1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 4.054

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép nhân số thập phân.
+ Quy tắc nhân số thập phân + Nhân số thập phân với số tự nhiên
+ Nhân số thập phân với 10, 100, 1000, ...
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào