TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Tìm phân số thứ n trong dãy phân số theo quy luật
  • Dạng 2: Dãy phân số theo quy luật có thể khử liên tiếp - Công thức tổng quát 1
    • Phương pháp giải + Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập về phân số thập phân, các phép toán về phân số và hỗn số

Dãy phân số theo quy luật (Tham khảo)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 5.291

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dãy phân số theo quy luật.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào