TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán tính lỗ và phương pháp giải
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập chung

Bài toán tính phần trăm lỗ (Tham khảo)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.737

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán tính phần trăm lỗ.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào