TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
 • So sánh hai phân số dựa vào mẫu số
  • Phương pháp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • So sánh hai phân số dựa và tử số
  • Phương pháp
  • Ví dụ minh họa
 • So sánh phân số sử dụng phần bù
 • So sánh phân số sử dụng phần thừa
 • So sánh phân số sử dụng số trung gian
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập: So sánh 2 phân số

So sánh hai phân số.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 7.860

Chưa có thông báo nào