TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Dãy phân số theo quy luật có thể khử liên tiếp - Công thức tổng quát II
    • Phương pháp giải + Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Dạng 3: Dãy phân số theo quy luật có mẫu số của phân số sau bằng tích của mẫu số trước đó với một số khác 0
    • Phương pháp giải
  • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập về phân số thập phân, các phép toán về phân số và hỗn số

Dãy phân số theo quy luật (tiếp) (Tham khảo)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.501

Chưa có thông báo nào