TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất cơ bản của phân số
    • 1. Nhân cả tử số và mẫu số với cùng 1 số
    • 2. Chia cả tử số và mẫu số cho cùng 1 số
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Tính chất cơ bản của phân số.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 11.362

Chưa có thông báo nào