TopClass iLearn Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các phép tính với tỉ số %
  • 2. Tìm phần % của một số
  • 3. Tìm 1 số khi biết phần % của nó
Nhấn để bật tiếng
X

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 3.962

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Giải toán về tỉ số phần trăm.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào