Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng ADN và cấu tạo
  • Cấu tạo ADN (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu trúc, chức năng của ADN

Bài 1. Cấu trúc, chức năng ADN

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 5.072

Nội dung bài giảng:

+ Chức năng của ADN
+ Cấu tạo của ADN


Lưu ý: Trong video thầy nhầm chỗ đường Deoxyribose có CT là: C5H10O4

Chưa có thông báo nào