Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tạo giống bằng công nghệ tế bào
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tạo giống nhờ công nghệ tế bào

Bài 3: Tạo giống nhờ công nghệ tế bào

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 198

Nội dung bài giảng:

+ Tạo giống bằng công nghệ tế bào thực vật
+ Tạo giống bằng công nghệ tế bào động vật

Chưa có thông báo nào