Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người
  • Các giai đoạn phát sinh loài người (Tham khảo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự phát sinh loài người

Bài 7 Sự phát sinh loài người

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 148

Nội dung bài giảng:

+ Bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người
+ Các giai đoạn phát sinh loài người

Chưa có thông báo nào