Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • khái quát về các loại diễn thế sinh thái (clip 1)
  • nguyên nhân và ý nghĩa diễn thể sinh thái (clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Diễn thế sinh thái

Bài 6: Diễn thế sinh thái

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 166

Nội dung bài giảng:

+ khái quát về các loại diễn thế sinh thái
+ nguyên nhân và ý nghĩa diễn thể sinh thái

Chưa có thông báo nào