Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tạo giống nhờ công nghệ gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tạo giống nhờ công nghệ gen

Bài 4: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 216

Nội dung bài giảng:

+ Quy trình tạo giống bằng công nghệ gen
+ Ứng dụng công nghệ gen tạo giống biến đổi gen

Chưa có thông báo nào