Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hóa thạch và vai trò (clip 1)
  • Lịch sử phát triển của sinh vật qua các đại địa chất (clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 6: Sự phát triển của sự sống qua các đại địa chất

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 143

Nội dung bài giảng:

+ Hóa thạch và vai trò của chúng trong tiến hóa
+ Lịch sử phát triển của sinh vật qua các đại địa chất

Chưa có thông báo nào