Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về quần thể
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Bài 2: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 163

Chưa có thông báo nào