Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Biến động số lượng cá thể của quần thể
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Biến động số lượng cá thể của quần thể

Bài 4. Biến động số lượng cá thể của quần thể

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 142

Chưa có thông báo nào