Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các đặc trưng cơ bản của quần thể
  • Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Bài 3: Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 166

Chưa có thông báo nào