Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Một số vấn đề chung về quần thể
  • Các dạng quần thể trong tự nhiên
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần

Bài 1: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ và giao phối gần

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 412

Nội dung bài giảng;

+ Một số vấn đề chung về quần thể
+ Các dạng quần thể trong tự nhiên

Chưa có thông báo nào