Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần xã và các đặc trưng cơ bản (clip 1)
  • Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 5: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 186

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quần xã và các đặc trưng cơ bản
+ Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Chưa có thông báo nào