Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niêm loài
  • Quá trình hình thành loài
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Loài và quá trình hình thành loài

Bài 4. Loài và quá trình hình thành loài

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 154

Nội dung bài giảng:

+ Các vấn đề chung về loài
+ Quá trình hình thành loài

Chưa có thông báo nào