Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát môi trường và các nhân tố sinh thái
  • (Tiếp theo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 1: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 228

Nội dung bài giảng:

+ Môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Sự tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật
+ Ổ sinh thái
+ Sự thích nghi của sinh vật với điều kiên môi trường

Chưa có thông báo nào