Học tốt Sinh học 12 - Thầy Nguyễn Thành Công, Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc
    • Phần 1
    • Phần 2
  • Chức năng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

Bài 8. Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 790

Nội dung bài giảng:

+ Cấu trúc nhiễm sắc thể
+ Chức năng của nhiễm sắc thể

Chưa có thông báo nào