Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc
    • Phần 1
    • Phần 2
  • Chức năng
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

Bài 8. Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.223

Nội dung bài giảng:

+ Cấu trúc nhiễm sắc thể
+ Chức năng của nhiễm sắc thể

Chưa có thông báo nào