Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tìm hiểu chung về truyện đồng thoại
  • Tìm hiểu chung về truyện cổ tích viết lại
  • Tìm hiểu chung về truyện ngắn
  • Yêu cầu cần đạt khi đọc truyện
  • Một số lưu ý về cốt truyện
  • Một số lưu ý về nhân vật
  • Một số lưu ý về ngôi kể, lời người kể chuyện, lời nhân vật
  • Bài học cuộc sống đặt ra trong văn bản
  • Liên hệ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc truyện ngắn – Lý thuyết và ôn tập

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 322

Chưa có thông báo nào