Ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Mở đầu
  • 2. Tổng quan về truyện đồng thoại
  • 3. Cốt truyện và những chi tiết tiêu biểu
  • 4. Nhân vật chính: Con Vẹt (1)
  • 5. Nhân vật chính: Con Vẹt (2)
  • 6. Bài học đạo lí
  • 7. Đặc điểm của truyện đồng thoại
  • 8. Liên hệ
Đọc truyện đồng thoại: Con Vẹt nghèo (Phong Thu) sẽ được mở vào ngày 04/07/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc truyện đồng thoại: Con Vẹt nghèo (Phong Thu)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 114

Chưa có thông báo nào