Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • 1: Các bước chuẩn bị (1)
  • 2: Các bước chuẩn bị (2)
  • 3: Tìm ý và lập dàn ý
  • 4: Thực hành viết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Kĩ năng viết bài văn kể lại trải nghiệm

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 191

Chưa có thông báo nào