Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • 1: Các bước chuẩn bị (1)
  • 2: Các bước chuẩn bị (2)
  • 3: Tìm ý và lập dàn ý
  • 4: Thực hành viết
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Kĩ năng viết bài văn kể lại trải nghiệm

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 442

Chưa có thông báo nào