Ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái quát văn bản
  • Người kể chuyện
  • Tìm hiểu cốt truyện
  • Tìm hiểu nhân vật chính (cây lúa mạch)
  • Tìm hiểu chủ đề
  • Đặc điểm truyện cổ tích viết lại thông qua văn bản
  • Liên hệ
Đọc truyện cổ tích viết lại_ Cây lúa mạch (An - đéc - xen) sẽ được mở vào ngày 09/07/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc truyện cổ tích viết lại_ Cây lúa mạch (An - đéc - xen)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 110

Chưa có thông báo nào