Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và phân loại
  • Đặc trưng thể loại
  • Yêu cầu khi đọc
  • Cốt truyện và những điều cần lưu ý
  • Nhân vật và những điểm cần lưu ý
  • Chủ đề và những điểm cần lưu ý
  • Yếu tố kì ảo và những điểm cần lưu ý
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc cổ tích – Lý thuyết và ôn tập

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 473

Chưa có thông báo nào