Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • 1: Các bước viết bài văn kể lại một truyền thuyết
  • 2: Bài viết tham khảo
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Viết bài văn kể lại một truyền thuyết 2: Chuyện về vua Gia Long ở Xuân Đừng

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 242

Chưa có thông báo nào