Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Bố cục và mạch cảm xúc
  • Ngôn ngữ thơ và hình ảnh thơ
  • Yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ
  • Một số biện pháp tu từ quen thuộc
  • Thi luật thơ lục bát
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc thơ – Lý thuyết và ôn tập

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 486

Chưa có thông báo nào