Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Bố cục và mạch cảm xúc
  • Ngôn ngữ thơ và hình ảnh thơ
  • Yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ
  • Một số biện pháp tu từ quen thuộc
  • Thi luật thơ lục bát
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Đọc thơ – Lý thuyết và ôn tập

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 456

Chưa có thông báo nào