Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Các bước tiến hành
  • Chuẩn bị trước khi viết
  • Tìm ý và lập dàn ý
  • Viết bài văn
  • Kiểm tra và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Viết bài văn đóng vai người anh kể lại truyện Sự tích chim cuốc

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 311

Chưa có thông báo nào