Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Chuẩn bị trước khi viết
  • Tìm ý và lập dàn ý
  • Viết bài
  • Xem lại và chỉnh sửa
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài ca dao

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 191

Chưa có thông báo nào