Ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Chuẩn bị trước khi viết
  • Tìm ý và lập dàn ý
  • Viết bài
  • Xem lại và chỉnh sửa
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài ca dao sẽ được mở vào ngày 14/06/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài ca dao

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 49

Chưa có thông báo nào