Ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • 1. Mở đầu
  • 2. Cốt truyện
  • 3. Em hiểu điều gì về nhân vật Liên?
  • 4. Ngôi kể trong truyện
  • 5. Tổng kết
Đọc truyện ngắn 1: Bụng trẻ con (Vũ Trọng Phụng) sẽ được mở vào ngày 14/07/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc truyện ngắn 1: Bụng trẻ con (Vũ Trọng Phụng)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 113

Chưa có thông báo nào