Ôn tập và kiểm tra Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Quy trình viết
  • Chuẩn bị trước khi viết
  • Tìm ý và lập dàn ý
  • Viết bài
  • Kiểm tra và chỉnh sửa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Kĩ năng viết bài văn biểu cảm

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 86

Chưa có thông báo nào