Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Quy trình viết
  • Chuẩn bị trước khi viết
  • Tìm ý và lập dàn ý
  • Viết bài
  • Kiểm tra và chỉnh sửa
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Kĩ năng viết bài văn biểu cảm

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 192

Chưa có thông báo nào