Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • 1: Mở đầu
  • 2: Chuẩn bị trước khi viết
  • 3: Tìm ý và lập dàn ý
  • 4: Viết bài văn
  • 5: Kiểm tra và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn kể lại một cổ tích 2: Hà rầm hà rạc

Độ dài: 1 phút - Số lượt học 288

Chưa có thông báo nào