Ôn luyện cơ bản và nâng cao Ngữ văn 6

  Mục lục bài giảng
  • Các bước viết đoạn văn cảm nhận về một bài thơ lục bát
  • Đoạn văn tham khảo
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 181

Chưa có thông báo nào