Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
    • Dạng bài tập 1, 2
    • Dạng bài tập 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Luyện tập về chuyển đổi

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 809

Chưa có thông báo nào