Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Lập CTHH của hợp chất khi biết thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố
  • Lập CTHH của hợp chất khi biết phần khối lượng của các nguyên tố hợp thành, tỉ lệ thể tích
  • Bài tập 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tính theo công thức hóa học

Bài 20. Tính theo công thức hóa học (tiết 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 913


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tính theo công thức hóa học.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào