Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, ký hiệu hóa học
  • Bài tập luyện tập
  • Bài tập luyện tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tố hóa học

Bài 4: Nguyên tố hóa học (tiết 1)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 4.731


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Nguyên tố hóa học (tiết 1)
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý:
Trong clip "bài luyện tập" cần sửa lại như ảnh dưới:


Chưa có thông báo nào