Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • 1) Nhắc lại kiến thức trọng tâm
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
  • Dạng 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nồng độ dung dịch

Luyện tập về nồng độ dung dịch

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 206

Chưa có thông báo nào