Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1; 2; 3; 4; 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
  • Bài 9
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất - Ứng dụng của Hiđro

Bài 28. Tính chất của Hidro và ứng dụng

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 865


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục cung cấp kiến thức về Tính chất của Hidro và ứng dụng.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào