Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất
  • Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 17. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.358


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất .
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào