Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất
  • Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 17. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.153


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất .
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào