Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Nước

Bài 32.Nước

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 635


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Nước.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào