Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1; 2; 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 29. Phản ứng oxi hóa khử

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 517


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục cung cấp kiến thức về Phản ứng oxi hóa khử.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào