Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

Axit - Bazơ - Muối

Bài 34. Luyện tập về Nước - Axit - Bazo - Muối

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 535


Tóm tắt nội dung:
- Luyện tập về Nước - Axit - Bazo - Muối.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào