Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Xác định thành phần của không khí, Sự ô nhiễm không khí
Nhấn để bật tiếng
X

Không khí - Sự cháy

Bài 27. Không Khí - Sự Cháy

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 629


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Không Khí - Sự Cháy.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào