Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
    • Bài 1, 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất của oxi

Luyện tập: Tính chất của Oxi

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 758

Chưa có thông báo nào