Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên tử khối
  • Bài tập vận dụng
  • Bài tập vận dụng (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tố hóa học

Bài 5: Nguyên tố hóa học (tiết 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 3.482


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Nguyên tố hóa học (tiết 2)
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào