Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Cách xác định chất khí nào nặng hơn
  • Cách xác định tỉ khối của chất khí nặng hơn không khí
  • Cách so sánh tỉ khối của hỗn hợp khí so với 1 khí khác
Nhấn để bật tiếng
X

Tỉ khối của chất khí

Bài 18.Tỉ khối của chất khí

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.220

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tỉ khối của chất khí
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào