Học tốt Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Axit
  • Bazo
  • Muối
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Axit - Bazơ - Muối

Bài 33.Axit - Bazo - Muối

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.025


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Axit - Bazo - Muối.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào